impresoras kyocera ECOSYS M
-----------------------------------------------------------------------------
ECOSYS M2030, M2530
TK1130 toner negro

-----------------------------------------------------------------------------
ECOSYS M3145, M3645, M3860
TK3160 toner negro

-----------------------------------------------------------------------------
ECOSYS M6035, M6535
TK5150  toner negro  toner cián  toner magenta  toner amarillo

-----------------------------------------------------------------------------
ECOSYS M5521
TK5230   toner negro  toner cián  toner magenta  toner amarillo

-----------------------------------------------------------------------------
ECOSYS M6235, M6635
TK5280  toner negro  toner cián  toner magenta  toner amarillo

-----------------------------------------------------------------------------